Frivilligkoordinator

Frivilligkoordinator

Frivilligkoordinatorens rolle i kommunens organisasjon er av administrativ karakter. Han skal være en støttespiller for den etablerte frivilligheten i kommunen. Legge til rette for gode samarbeidsarenaer og styrke mulighetene for at det frivillige arbeidet kan vokse.

Fokusområder:

  • Fritidskortet
  • Nyby - app for å gi og få tjenester 
  • Tilskuddsportal
  • Nasjonale tilskuddsordninger for barn og unge i større bysamfunn
Tor-Håkon Sundt Nordenhaug
Adjunkt
E-post
Telefon 977 98 095
Mobil 977 98 095