Fritidskortet - Spørsmål og svar

Fritidskortet - Spørsmål og svar

Hvem kan få Fritidskortet?

Barn og unge med folkeregistrert adresse i Halden Kommune mellom 6 og 18 år.

Søsken får et fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn, og pengene kan som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år, til og med kalenderåret du fyller 18 år. Barn over 13 år kan logge inn og bruke Fritidskortet selv, mens for barn under 13 må den forelderen/foresatte med samme bostedsadresse som barnet logge seg inn.

Hvordan henter du ut Fritidskortet?

Hvis du er over 13 år og har din egen Bank-ID kan du gjøre dette selv. Hvis du er under 13 må en foreldre/foresatt med samme bostedsadresse som deg gjøre det.

Bruklerveiledninger

Du kan hente ut Fritidskortet ditt fra uke 41 i 2020. 

1. Webadressen: https://halden.aktiv-fritid.no

2. Lag deg en personlig profil. Når du er logget inn kan du velge mellom to løsninger: a) Finn aktiviteter, og b) Bruk Fritidskortet. Aktivitetene i aktivitetsoversikten som er godkjent for betaling med Fritidskortet er merket med Fritidskortet

3. Trykk på «Fritidskortet» for å komme til betalingsløsningen.

4. Velg mellom refusjon(tilbys i utgangspunktet kun høsten 2020) eller betaling. Du må ha kvittering for refusjon, og faktura for betaling. Refusjon kan ta opp til 14 dager, og enda litt lenger tid i starten grunnet står pågang og manuelle håndteringer av refusjoner.

5. Finn organisasjonen du ønsker å betale til/få refundert. Hvis ikke din organisasjon er på listen har de ikke laget et tilbud godkjent for Fritidskortet.

6.
     A: Betale: Legg inn fakturaopplysninger. Har fakturaen KID må du legge inn dette. Er fakturaen uten KID legger du inn fakturanummer. Du kan betale med opp til 1000,- av Fritidskortet. Du kan også dele opp Fritidskortet til ulike aktiviteter. Driver du f.eks med både håndball og noe annet, kan du f.eks betale 800,- til håndball, og har da 200,- igjen til å bruke på noe annet innenfor Fritidskortet.a.
    B. Refusjon: Legg inn kontonr. og beløp du ønsker refundert. Du må også legge ved bilde fra nettbank/dokumentasjon som viser hvem du har betalt til, når du har betalt, og hvor mye som er betalt. Du må også skrive fullt navn på foresatte og barnet, og kontaktinformasjon. Dersom ikke dokumentasjonen er god nok vil du ikke få refundert pengene dine. Vi har ikke kapasitet til å etterspørre informasjon.

7. Er fakturaen på over 1000,- må du selv sørge for å betale resterende beløp i din egen nettbank.

Jeg finner ikke laget/foreningen/organisasjonen jeg er medlem av

Det betyr at laget/foreningen/organisasjonen ikke har levert et godkjent aktivitetstilbud til oss enda.

Da kan du enten kontakte laget/foreningen/organisasjonen direkte og spørre om de kan lage et tilbud tilpasset Fritidskortet og sende oss, eller du kan ta kontakt med oss på fritidskortet@halden.kommune.no. Vi svarer så raskt vi kan.

Jeg finner ingen aktiviteter som passer meg og mine interesser i aktivitetskalenderen

Hvis du ikke finner noe som kan passe for deg vil vi gjerne vite det. Det kan være flere barn og unge i Halden som savner det samme tilbudet som deg!

Fritidskortet i Halden er et forsøksprosjekt, så vi er glade for konstruktive tilbakemeldinger som vi kan ta med oss videre.

Hva om vi allerede har betalt deltakeravgiften for høsten 2020?

Så lenge aktiviteten oppfyller kriteriene for Fritidskortet, og har meldt seg inn i aktivitetskalenderen, vil vi høsten 2020 refundere beløp som allerede er betalt. Vi refunderer i utgangspunktet ikke fra og med våren 2021. Legg inn kontonr. og beløp du ønsker refundert. Du må også legge ved bilde fra nettbank/dokumentasjon som viser hvem du har betalt til, når du har betalt, og hvor mye som er betalt. Ta bildet med kamera på telefonen din, eller ta et skjermbilde. Dersom ikke dokumentasjonen er god nok vil du ikke få refundert pengene dine. Vi har ikke kapasitet til å etterspørre informasjon.

Deltakeravgiften er på mer eller mindre enn 1000 kroner.

Hvis du betaler mindre enn 1000 kroner

Hvis du betaler mindre enn 1000 kroner vil de resterende midlene bli stående på barnets Fritidskort ut perioden. Restbeløpet kan brukes til å betale for en annen fast fritidsaktivitet. Du kan ikke overføre restbeløpet fra en periode til en annen. Første periode går fra 1. august til 31. desember. Andre periode går fra 1. januar til 31. juli. Du får 1000 kroner per periode.

Hvis deltakeravgiften er på mer enn 1000 kroner

Da må resten betales selv. Hvis deltakeravgiften er på 1500 kroner, betaler du da 1000 kroner med Fritidskortet ditt, og så betaler foreldre/foresatte de resterende 500 kronene i sin nettbank.

Vi har brukt opp pengene på Fritidskortet.

Alle barn og unge får 1000 kroner på Fritidskortet sitt per periode. I januar 2021 vil de på nytt få fylt opp 1000 kroner på Fritidskortet. Eventuelle restbeløp overføres ikke fra en periode til en annen.

Hva med utstyr, cuper, leirer og andre arrangementer?

Pengene på Fritidskortet kan kun brukes til å betale deltakeravgift/kontingent/treningsavgifter. Det kan ikke brukes på utstyr eller på cuper/leirer.

Halden Kommune oppfordrer alle lag/organisasjoner til å ha ordninger med lån, bytte og arv av utstyr hvis det er mulig. Det er ikke bare flott for barn og unge, det er også bra for miljøet.

Vi anbefaler også felleskjøring der det er mulig.

Skattkammeret ved jernbanestasjonen låner ut gratis utstyr til barn og unge i Halden. Du finner mer informasjon om de her: https://kirkensbymisjon.no/skattkammeret/halden/

Kommer Fritidskortet til å fortsette også etter våren 2021?

Foreløpig er Halden Kommune med på et pilotprosjekt som kun varer i ett år, altså høsten 2020 og våren 2021. Hvis det viser seg at prosjektet er vellykket så kan det være at dette blir en fast og nasjonal ordning for alle barn og unge. Det vil det da komme mer informasjon om.