Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Kommunikasjon og service

Kommunikasjon og service

Kommunikasjon og service har ansvar for kommunens kommunikasjonsvirksomhet med sentralbord, servicesenter, skrankefunksjon i rådhuset og hovedredaktører for blant annet kommunens nettside, App`er, intranett, Twitter og Facebook-side.

Servicesenter

Halden kommunes servicesenter tilbyr informasjon om alle kommunale tjenester. Vi gir også veiledning om de fleste tjenesteområder og betjener kommunens sentralbord. 

Servicesenteret er en del av avdelingen Kommunikasjon og service og består av kommunens sentralbord og publikumsmottak. De ansatte har høy kompetanse om kommunens organisasjon og kan henvise til riktig instans. 

Vi kan hjelpe deg med:

 • svar på spørsmål om kommunale tjenester.
 • beskrivelse av tjenester kommunen tilbyr.
 • utfylling av søknadsskjemaer for kommunale tjenester
 • svar på spørsmål om vigsler
 • spørsmål rundt parkering

TT-kort, tilrettelagt transport: Fylkeskommunen har tatt over alt som har med søknad og utdeling av TT-kort.
Du finner informasjon på deres nettside

Advokatvakt

Annenhver mandag fra kl. 13.30 -14.30 tilbyr byens advokater bistand slik at privatpersoner kan å ta stilling til om man har en sak. Det er da mulig å avtale et kvarters veiledning. Tid avtales med Servicesenteret. 

Frister for saksbehandling:

 • Straks: De fleste henvendelser vil du få svar på umiddelbart
 • Tre dager: Saker som trenger nærmere undersøkelse eller hvor henvendelsen må videresendes til andre i kommunens organisasjon

Saker der saksbehandling og avgjørelse foregår i andre enheter enn Servicesenteret, kan ha ulik saksbehandlingstid. Dette vil du bli orientert om av saksbehandler.

Åpningstider:

 • Sentralbord : Mandag- fredag kl 09.00- 15.00. Telefon: 69 17 45 00
 • Skranken: Mandag- fredag kl 09.00- 14.30

Kommunikasjon

En støttefunksjon for hele organisasjonen i spørsmål rundt kommunikasjon. Hovedansvarlige redaktører for kommunens nettside og for utarbeidelse av informasjonsmateriell. Rådgivere og ansvarlige for innbyggerdialog på digitale plattformer.

Her finner du oss

 • ​Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
 • Besøksadresse: Rådhuset, Storgata 8, 1771 Halden

Bilde av bygning i rådhuskvartalet - Klikk for stort bilde Lisa Gustavsen  

Servicesenteret
E-post
Telefon 69 17 45 10
Karine Engebretsen
Enhetsleder Kommunikasjon og service
E-post
Telefon 917 53 588
Henrik Diskerud Meyer
Kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 932 56 192
Lisa Gustavsen
Kommunikasjonsmedarbeider
E-post
Telefon 419 01 994