Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Eiermelding

Eiermelding

Denne eiermeldingen er et overordnet, tverrpolitisk styringsdokument for kommunale foretak og selskap som Halden kommune eier alene eller sammen med andre, både offentlige og private. 

Eiermelding (PDF, 2 MB)

Eiermeldingen skal gi en

  • kortfattet beskrivelse av formålet med kommunalt eierskap
  • beskrivelse av aktuelle organisasjonsformer
  • avklaring av roller
  • oppgaver og ansvar i forhold til kommunens selskaper
  • gjennomgang av de selskap som Halden kommune er delaktig i

Eiermeldingen skal synliggjøre de holdninger kommunen har som eier, være et fundament for en aktiv og prinsipiell eierskapspolitikk, gi retningslinjer for sammensetning av styrer, stille krav til hvordan styrearbeidet blir utført, og evaluere kommunens rolle som eier.

Jens-Petter Berget
E-post
Telefon 402 21 454
Mobil 402 21 454
Gina Finsrud
Prosjektleder og rådgiver
E-post
Mobil 977 42 940