Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Etablering av næring

Etablering av næring

Næringsavdelingen i Halden kommune kan gi en oversikt over kommunale tjenester, private og offentlige tomter, næringseiendommer og tilgjengelige lokaler, bidra med å opprette kontakt med relevante personer og veilede ved søknad på offentlige midler. 

Halden kommune er medeier i Drivhuset Østfold som gir gründere gratis, konfidensiell veiledning med tanke på å utvikle bedriftsideer. Drivhuset arbeider tett med Høgskolen i Østfold og Drivhuset i Sverige, og holder til på høgskolens campus i Halden og i Fredrikstad. Se mer info på Drivhuset.no

Smart Innovation Norway koordinerer Norwegian Centres of Expertise Smart Energy Market sin nettverksklynge i Kunnskapsparken i Halden. Smart Innovation Østfold kan bidra med:

  • rådgiving i å etablere et selskap
  • veiledning om forretningsutvikling
  • informasjon om finansieringskilder og hjelp til søknad om finansiering
  • tilgang til klyngenettverket
  • kontorplass med tilgang til representative fellesarealer

Se mer informasjon på Smartinnovationnorway.no

Etablererservice Østfold tilbyr etableringskurs og veiledning til deg som ønsker å etablere egen virksomhet eller som ønsker å utvikle virksomheten din videre. Etablererservice skal hjelpe deg med å gjøre overgangen fra idé til realisering så enkel og kort som mulig. Se mer informasjon på Etablerer-ostfold.no

Innovasjon Norge disponerer over 2 milliarder kroner i tilskuddsmidler. IN gir finansieringstjenester, rådgiving, kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester og bidrar til å realisere verdiskapende næringsutvikling innenfor gitte kategorier, se mer info på Innovasjonnorge.no

Næringshagen Østfold arbeider med utvikling, vekst og nyskapning i Rakkestad spesielt og Østfold generelt.
Dette gjøres gjennom rådgivning og oppfølging av entrepenører, kompetanseheving, nettverksbygging, prosjektledelse og -utvikling. Se mer info på Næringshagen Østfold

Blender akselerator. Akseleratorprogram for oppstartsbedrifter med vekstambisjoner. Her får du gratis kontorplass og tett oppfølging og veiledning. Blant annet hjelper Blender bedriften med kontakt mot potensielle investorer. Blendercollective.no