Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Etablering av næring

Etablering av næring

Næringsavdelingen i Halden kommune kan gi en oversikt over kommunale tjenester, private og offentlige tomter, næringseiendommer og tilgjengelige lokaler, bidra med å opprette kontakt med relevante personer og veilede ved søknad på offentlige midler. 

Drivhuset Østfold

Halden kommune er medeier i Drivhuset Østfold som gir gründere gratis, konfidensiell veiledning med tanke på å utvikle bedriftsideer. Drivhuset arbeider tett med Høgskolen i Østfold og Drivhuset i Sverige, og holder til på høgskolens campus i Halden og i Fredrikstad.  

Smart Innovation Norway 

Koordinerer Norwegian Centres of Expertise Smart Energy Market sin nettverksklynge i Kunnskapsparken i Halden. Smart Innovation Østfold kan bidra med:

  • rådgiving i å etablere et selskap
  • veiledning om forretningsutvikling
  • informasjon om finansieringskilder og hjelp til søknad om finansiering
  • tilgang til klyngenettverket
  • kontorplass med tilgang til representative fellesarealer
  • Mer informasjon om Smartinnovationnorway.no

Etablererservice Østfold

Vi tilbyr etableringskurs og veiledning til deg som ønsker å etablere egen virksomhet eller som ønsker å utvikle virksomheten din videre. Etablererservice skal hjelpe deg med å gjøre overgangen fra idé til realisering så enkel og kort som mulig.

Nettsiden: etablerer-ostfold.no har ikke en sikker tilkobling. Vi har derfor ikke lenket til den her.

Innovasjon Norge 

Disponerer over 2 milliarder kroner i tilskuddsmidler. IN gir finansieringstjenester, rådgiving, kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester og bidrar til å realisere verdiskapende næringsutvikling innenfor gitte kategorier.

Næringshagen Østfold 

Vi arbeider med utvikling, vekst og nyskapning i Rakkestad spesielt og Østfold generelt.
Dette gjøres gjennom rådgivning og oppfølging av entrepenører, kompetanseheving, nettverksbygging, prosjektledelse og -utvikling. 

Blender akselerator

Akseleratorprogram for oppstartsbedrifter med vekstambisjoner. Her får du gratis kontorplass og tett oppfølging og veiledning. Blant annet hjelper Blender bedriften med kontakt mot potensielle investorer. 

Jens-Petter Berget
E-post
Telefon 402 21 454
Mobil 402 21 454
Lars-Espen Hansen
E-post
Telefon 957 73 747
Gina Finsrud
Prosjektleder og rådgiver
E-post
Mobil 977 42 940