Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Finansiering

Finansiering

Skal du etablere virksomhet, starte nytt, utvikle eller investere?

Lenkene under gir deg mye nyttig informasjon om hvor du kan finne informasjon om finansiering og veiledning:

  • Innovasjon Norge: Tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.
  • Østfold Follo Nyskapningsfond: ØFN kan bidra med kapital, kompetanse og nettverk og være en aktiv partner gjennom styrearbeid og rådgivning. Fondet investerer i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer, næringslivet og gründere i Follo og Østfold.
  • Blender akselerator: Hjelper deg å få kontakt med potensielle investorer.
  • Viken fylkeskommune: Fylkeskommunen har støtteordninger blant annet rettet mot etablering av bedriftsnettverk, internasjonal prosjekt og større arrangement.
  • SIVA: Siva investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering.
  • ENOVA: Gir støtte til å investere i bedre energi- og klimaløsninger.
  • Forskningsrådet: Gir støtte til forskning og innovasjon i næringslivet.
  • Skattefunn: Bedrifter kan gjennom SkatteFUNN få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. 
Jens-Petter Berget
E-post
Telefon 402 21 454
Mobil 402 21 454
Gina Finsrud
Prosjektleder og rådgiver
E-post
Mobil 977 42 940