Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Halden Næringsutvikling

Halden Næringsutvikling

Halden Næringsutvikling ble opprettet i 2019 som en videreføring av Halden Næringsråd, og er Haldens største fellesskap for bedrifter. Foreningens mål er å styrke bedriftene og bidra til å skape flere jobber i Halden.

Halden Næringsutvikling er en pådriver i saker om næringslivets utviklingsmuligheter, og foreningen koordinerer samarbeidsprosjekter mellom næringslivet og kommunen.

Om foreningens arbeid:

  • Foreningen tilbyr kurs og arrangementer der medlemmene møtes for faglig påfyll, meningsutveksling og mingling.
  • Halden Næringsutvikling ønsker å legge til rette for bedriftenes framgang gjennom målrettet rådgivning. Det offentlige virkemiddelapparatet er mangfoldig, og HNU gjøre det enklere å finne den løsningen eller støtteordningen som passer best for din bedrift.
  • En pådriver for næringsutvikling i Halden gjennom målrettede prosjekter og samarbeid med andre. Næringsforeningen skal være et verktøy for å igangsette og realisere viktige saker for næringslivet.

Nettside Halden Næringsutvikling
Ta kontakt: Ingeborg.laukvik@haldennu.no