Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan er grunnlaget for kommunens næringsutviklingsarbeide.

Strategisk næringsplan (PDF, 3 MB)

Halden kommunes hovedmål i Strategisk Næringsplan:

  • Halden kommune skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv, utvikle arbeidsplasser og bidra til nyetableringer.
  • Arbeidsplasser og bosetting i kommunen er grunnlaget for økonomisk aktivitet og utvikling. For å oppnå hovedmålet, vil Halden kommune jobbe med tiltakene under og følge opp disse i kommunens langtidsplaner og årsbudsjett.

Være et godt og tydelig vertskap for næringslivet

  • Halden kommune skal være tilstede på arenaer som er viktige for næringslivet, og være i løpende dialog med de største bedriftene i byen.
  • Næringsavdelingen skal være et naturlig kontaktpunkt som gir en oversikt over kommunale tjenester, bidrar til å opprette kontakt med relevante personer og veilede i søknad på offentlige midler.
  • Næringsavdelingen skal være lett tilgjengelig og synlig.
  • Næringsavdelingen skal holde seg oppdatert om byens næringsliv og søke å være i forkant av deres behov.

Halden kommune – den etableringsvennlige kommunen

Halden kommune har èn kontaktperson som informerer, bistår og tilrettelegger for næringsliv som ønsker å etablere seg i Halden.

  • Kommunen skal tilby private eller kommunale næringstomter, boligtomter og kontorfellesskap
  • Kommunen skal aktivt bidra til å ta godt i mot og integrere tilflyttere til kommunen.

Videreføre støtte til NCE (Norwegian Centre of Expertise) og være en spennende og krevende bidragsyter

Halden kommune viderefører støtten slik at NCE kan fortsette å omsette teknologi innen energi og IT til nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser.
Kommunen forutsetter at NCE lager møteplasser for næringsklyngen og kommunen, hvor ideer fra forskning og utvikling kan kommersialiseres, at NCE aktivt bidrar til positiv markedsføring av byen, og at NCE bidrar til å øke utdanningsnivået i byen med bl.a. samarbeid om kompetanseutvikling med HiØ, kommunen og Halden vgs om nye IT studier.

Halden kommune skal være den mest innovative kommunen i Norge

Halden kommune vil jobbe aktivt med tiltakene ovenfor og innlemme dette i kommunens langtidsplaner og budsjett. Målrettet innsats skal gjøre Halden til Norges mest innovative kommune sett i forhold til antall innbyggere.