NAV

NAV

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte og har hele befolkningen som brukere.

NAV er et samarbeid mellom kommunene og staten. NAV Halden holder til i samme bygg som rådhuset, men har egen inngang i krysset gågata/Tordenskjoldsgate.

Informasjon om NAVs tjenester

NAV Halden ledes av Jon-Harald Thorsås.

Åpningstider: Etter avtale

Kontakt

Postadresse: Postboks 56, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgt. 8, 1771 Halden
Telefon: 5555 3333
Telefaks: 69 01 04 21

E-post: nav.halden@nav.no