Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

NAV

NAV

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte og har hele befolkningen som brukere.

NAV er et samarbeid mellom kommunene og staten. NAV Halden holder til i samme bygg som rådhuset, men har egen inngang i krysset gågata/Tordenskjoldsgate.

Gjeldsrådgiving

Har du gjeld og vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide.

NAV kan tilby rådgivning på det økonomiske området. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

NAV Halden ledes av Jon-Harald Thorsås.

Åpningstider: Etter avtale

Her kan du søke om økonomisk sosialhjelp

Kontakt

Postadresse: Postboks 56, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgt. 8, 1771 Halden
Telefon: 5555 3333
Telefaks: 69 01 04 21

E-post: nav.halden@nav.no