Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

Halden kommunes planstrategi kan forenklet kalles en plan for kommunens planlegging.

Planstrategien skal gi en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, den skal være et verktøy som viser sammenhengen mellom utfordringer og det planbehovet kommunen har for å løse disse utfordringene.

Planstrategien

Den planstrategien Halden kommune jobber etter nå ble vedtatt i 2020 og du kan lese den her:

Planstrategi (PDF, 4 MB)

Planstrategien ble utarbeidet i samråd med en styringsgruppe oppnevnt av formannskapet.

Her ser du referater og dokumenter tilknyttet arbeidet med å lage den forrige planstrategien som ble utarbeidet i 2016.