Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Mer om planstrategi

Mer om planstrategi

Halden kommunes planstrategi ble vedtatt i 2016. Strategien ble utarbeidet i samråd med en styringsgruppe oppnevnt av formannskapet. Her finner du innkallinger, referater og andre dokumenter tilknyttet  styringsgruppens arbeid med å lage planstrategien.

Innkallinger

Innkalling til møte i Planstrategigruppa 1 april 2016 (PDF, 91 kB)

Det innkalles til møte i gruppa for planstrategi Mandag 14 mars (PDF, 92 kB)

Innkalling til møte i planstrategigruppa 7 mars 2016 (PDF, 92 kB)

Innkalling til møte i Planstrategigruppa 1 februar 2016 (PDF, 95 kB)

Innkalling til møte i planstrategigruppa 18 januar 2016 (PDF, 99 kB)

Referater

Referat fra møtet i Planstrategigruppa 14 mars 2016 (PDF, 98 kB)

Referat fra møtet i Planstrategigruppa 7. mars 2016 (PDF, 98 kB)

Referat fra møte 18 (PDF, 98 kB)

Referat fra møtet i Planstrategigruppa 1. februar 2016 (PDF, 97 kB)

Referat fra møte i planstartegigruppa 7 desember 2015 (PDF, 96 kB)

Utdelte dokumenter

Folkemøte med tematikk Halden 2040 (PDF, 94 kB)

Forholdet til planprogram for samfunnsdelen. sak (PDF, 114 kB)

Disposisjon planstrategi 2016 - 2019 (PDF, 622 kB)

Versjon 2, oversikt over helse- og helsetilstand i befolkningen 2015 (PDF, 3 MB)

Rådmannens evaluering av planstrategiarbeid og forslag til endringer 2012-2015 (PDF, 728 kB)

Regional analyse for Østfold 2015 (PDF, 9 MB)

Medvirkningsprosess i planstrategiarbeidet (PDF, 216 kB)

HØRINGSDOKUMENT Planprogram Samfunnsplan for Haldene 2016 - 2028 (PDF, 233 kB)

Forholdet til planprogram for samfunnsplanen (PDF, 90 kB)

Arealspørsmål notat (PDF, 326 kB)

Avklaring i formannskapet som omfatter arealplanspørsmål (PDF, 368 kB)

2012 - 2015

Protokoll - Halden kommune - Planstrategi 2012 - 2015 (PDF, 56 kB)

Formannskapets vedtak 27. september 2012. Kommunal Planstrategi 2012 - 2015 (PDF, 840 kB)