Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Helse og mestring

Helse og mestring

Denne planen legger rammen for arbeidet innen helse- og omsorgssektoren i Halden kommune.

 Planen skal ivareta flere formål. På et overordnet nivå skal den være retningsgivende for all aktivitet i kommunalavdelingen.

Den skal bidra til å fastsette og sikre tiltak innenfor vedtatte økonomiske rammer, samt være med på å sikre kvalitet og sette klare mål for virksomheten.

Helse og omsorgsplan (PDF, 908 kB)