Kommunedelplan for klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi

Klima- og energiplanen beskriver rammebetingelser for kommunens klimaarbeid, samt dagens energiforbruk og klimagassutslipp i Halden.

Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt av Halden kommunestyre 18.juni 2020

Klima- og energiplanen beskriver rammebetingelser for kommunens klimaarbeid, samt dagens energiforbruk og klimagassutslipp i Halden. Videre beskrives de ulike energiressursene i kommunen, samt ulike scenarier for fremtidige utslippsnivåer. Til slutt presenteres strategier og tiltak for å redusere Halden kommunes energiforbruk og utslipp av klimagasser. Planen inneholder langsiktige og kortsiktige målsettinger og tiltak.

Kommunedelplan for klima og energi (PDF, 3 MB)

Bjørnar Strøm Hågensen
E-post
Telefon 477 92 340