Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kommunedelplan for klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi

Klima- og energiplanen beskriver rammebetingelser for kommunens klimaarbeid, samt dagens energiforbruk og klimagassutslipp i Halden.

Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt av Halden kommunestyre 18.juni 2020

Klima- og energiplanen beskriver rammebetingelser for kommunens klimaarbeid, samt dagens energiforbruk og klimagassutslipp i Halden. Videre beskrives de ulike energiressursene i kommunen, samt ulike scenarier for fremtidige utslippsnivåer. Til slutt presenteres strategier og tiltak for å redusere Halden kommunes energiforbruk og utslipp av klimagasser. Planen inneholder langsiktige og kortsiktige målsettinger og tiltak.

Kommunedelplan for klima og energi (PDF, 3 MB)

Bjørnar Strøm Hågensen
E-post
Telefon 477 92 340