Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur

Et aktivt produserende og formidlende kulturliv har egenverdi og skaper en levende og attraktiv by. Her finner du Haldens kulturplan som gjelder nå, samt informasjon om prosessen fram til en ny kulturplan. 

Ambisjonen med denne planen er å gi en retning for den videre kultursatsningen i Halden. Dette skal bidra til å skape større grad av forutsigbarhet for både kulturarbeidere, kulturtilbydere og kulturkonsumenter.

Halden kommunes kommunedelplan kultur (kulturplan) gjelder fra 2015.

Kommunedelplan kultur (PDF, 26 MB)

Vi jobber med å lage en ny kulturplan:

Halden kommune jobber med å lage en ny kulturplan som skal hete «Kommunedelplan kultur 2022-2034». Når den nye kommunedelplanen blir vedtatt, skal den erstatte «Kulturplan for Halden kommune 2015-2019» som fortsatt gjelder og som du kan se bak den blå knappen over.

I februar 2022 ble forslag til ny kommunedelplan kultur lagt ut på høring. Du kan gi oss dine innspill om den nye planen fram til 23. mars 2022. 

Klikk her for å lese mer om høringen og se forslaget til ny plan.