Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur

Et aktivt produserende og formidlende kulturliv har egenverdi og skaper en levende og attraktiv by. 

Ambisjonen med denne planen er å gi en retning for den videre kultursatsningen i Halden. Dette skal bidra til å skape større grad av forutsigbarhet for både kulturarbeidere, kulturtilbydere og kulturkonsumenter.

Halden kommunes kommunedelplan kultur (kulturplan) gjelder fra 2015.

Kommunedelplan kultur (PDF, 26 MB)