Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Nærings- og sysselsettingsplan

Nærings- og sysselsettingsplan

Nærings- og sysselsettingsplan for Halden skal vedtas som en kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven med tidsperspektiv 2019 – 2031.

Halden kommune erkjenner at en av de største og viktigste utfordringene vi har i tiden framover er å skape arbeidsplasser og høy sysselsetting til en stadig økende befolkning.

Planprogrammet skal legge rammene for hvilke temaer som skal belyses og drøftes i planprosessen. 

Planprogram Nærings- og sysselsettingsplan - vedtattKS011118 (PDF, 2 MB)