Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Kommunedelplan oppvekst

Kommunedelplan oppvekst

Formålet med kommunedelplan oppvekst er å se de helhetlige og lange linjene for oppvekstfeltet, og gjennom dette ta de rette strategiske valgene for Halden kommune for å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. 

Kommunedelplan oppvekst ble vedtatt av Halden kommunestyre 18. juni 2020. 

Kommunedelplan oppvekst 2020 - 2032 (PDF, 3 MB)

Siri Anette Larsen
E-post