Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kommunedelplan oppvekst

Kommunedelplan oppvekst

Formålet med kommunedelplan oppvekst er å se de helhetlige og lange linjene for oppvekstfeltet, og gjennom dette ta de rette strategiske valgene for Halden kommune for å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. 

Kommunedelplan oppvekst ble vedtatt av Halden kommunestyre 18. juni 2020. 

Kommunedelplan oppvekst 2020 - 2032 (PDF, 3 MB)

Thea Anett Dahlqvist
Fagleder forebyggende tjenester
E-post
Mobil 969 44 216