Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Sentrumsplan

Sentrumsplan

Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029 ble vedtatt av Halden kommunestyre 9. mars 2017. 

Formålet med sentrumsplan for Halden er å få på plass et sammenhengende plangrunnlag for Halden sentrum. Sentrumsplanen er en kommunedelplan under kommuneplanens arealdel. 

Her kan du lese sentrumsplanen: 

Sentrumsplanen består av 5 hoveddokumenter og en rekke temakart. Dokumenter og kart slik de ble vedtatt finner du her.

Plandokumenter


Dokument 1 - Planbeskrivelse etter kommunestyrets vedtak 9 mars 2017 (PDF, 5 MB)

Dokument 2 - Verneverdige bygningsmiljøer Sentrumsplanen 2017 - 2029 etter kommunestyrets vedtak 9 mars  (PDF, 2 MB)

Dokument 3 - Bestemmelser oppdatert etter kommunestyrets vedtak 9 mars 2017 (PDF, 2 MB)

Dokument 4 - Konsekvensutredning Sentrumsplan 2017 - 2029 etter kommunestyrets vedtak 9 mars 2017 (PDF, 2 MB)

Dokument 5 - ROS analyse Sentrumsplan 2017 - 2029 etter kommunestyrets vedtak 9 mars (PDF, 2 MB)

Temakart

Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 932 43 241