Sentrumsplan

Sentrumsplan

Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029 ble vedtatt av Halden kommunestyre 9. mars 2017. 

Formålet med sentrumsplan for Halden er å få på plass et sammenhengende plangrunnlag for Halden sentrum. Sentrumsplanen er en kommunedelplan under kommuneplanens arealdel. 

Her kan du lese sentrumsplanen: 

Sentrumsplanen består av 5 hoveddokumenter og en rekke temakart. Dokumenter og kart slik de ble vedtatt finner du her.

Plandokumenter


Dokument 1 - Planbeskrivelse etter kommunestyrets vedtak 9 mars 2017 (PDF, 5 MB)

Dokument 2 - Verneverdige bygningsmiljøer Sentrumsplanen 2017 - 2029 etter kommunestyrets vedtak 9 mars  (PDF, 2 MB)

Dokument 3 - Bestemmelser oppdatert etter kommunestyrets vedtak 9 mars 2017 (PDF, 2 MB)

Dokument 4 - Konsekvensutredning Sentrumsplan 2017 - 2029 etter kommunestyrets vedtak 9 mars 2017 (PDF, 2 MB)

Dokument 5 - ROS analyse Sentrumsplan 2017 - 2029 etter kommunestyrets vedtak 9 mars (PDF, 2 MB)

Temakart

Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 932 43 241