Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplanen skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet og sikre at trafikksikkerheten blir ivaretatt på en god måte i hele kommunen og i alle aktiviteter. 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av Halden kommunestyre 22. mars 2018. 

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet (PDF, 3 MB)

Gun Kleve
folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 932 43 233