Arealdel 2011-2023

Arealdel 2011-2023

Arealdelen til kommuneplanen er en overordnet plan som avgrenser og setter vilkårene for arealbruken i kommunen.

Gjeldende arealdel ble vedtatt av kommunestyret 22. juni 2011, og er juridisk bindende.

Kommuneplan areal 2011 - 2023 (PDF, 5 MB)

Ved å klikke på lenkene nedenfor kan du laste ned planen som PDF-dokument. En interaktiv utgave av planen ligger også tilgjengelig i kommunens kartløsning.

Mer om arealplanen

Relevante dokumenter

Kommuneplanens arealdel 2011 - 2023 Byområdet (PDF, 4 MB)

protokoll-22 06 11 (PDF, 45 kB)

KPA Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

KPA_ROS-analyse (PDF, 473 kB)

Kommuneplanenes arealdel 2011 - 2023 (PDF, 8 MB)

Kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 Saksfremlegg (PDF, 264 kB)

Konsekvensutredning-enkeltomraader (PDF, 4 MB)

KPA Bestemmelser vedtatt 22 06 11, endret 18 06 15 (PDF, 624 kB)

Oversikt over framtidige utbyggingsområder i arealkartet (PDF, 58 kB)

StedsanalyseSponvika-TRYKK (PDF, 43 MB)

Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 932 43 241