Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kunnskapsgrunnlag for planlegging

Kunnskapsgrunnlag for planlegging

Dokumentet «Vi i Halden» er et kunnskapsgrunnlag for all planlegging i Halden kommune.

«Vi i Halden» er grunnlagsdokumentet for planlegging i Halden i perioden 2020-2024. Her finner du aktuell statistikk relatert til FNs 17 bærekraftmål. Dette kunnskapsgrunnlaget erstatter også dokumentet "Helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer på denne" fra 2019. Oversikt over helsetilstanden inngår i det nye dokumentet "Vi i Halden". 

Vi i Halden

Grunnlagsdokumentet som Halden kommune bruker i forbindelse med utarbeiding av nye planer, ble laget i 2020. Her kan du lese hele dokumentet: 

«Vi i Halden» (PDF, 5 MB)