Kunnskapsgrunnlag for planlegging

Kunnskapsgrunnlag for planlegging

Dokumentet «Vi i Halden» er et kunnskapsgrunnlag for all planlegging i Halden kommune.

«Vi i Halden» er grunnlagsdokumentet for planlegging i Halden i perioden 2020-2024. Her finner du aktuell statistikk relatert til FNs 17 bærekraftmål. Dette kunnskapsgrunnlaget erstatter også dokumentet "Helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer på denne" fra 2019. Oversikt over helsetilstanden inngår i det nye dokumentet "Vi i Halden". 

Vi i Halden

Grunnlagsdokumentet som Halden kommune bruker i forbindelse med utarbeiding av nye planer, ble laget i 2020. Her kan du lese hele dokumentet: 

«Vi i Halden» (PDF, 5 MB)