Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Adaptiv gatebelysning

Adaptiv gatebelysning

​Kommunene vil optimalisere drift og energibruk for gatelys for å redusere klimagassutslipp og kostnader.

​Bedre drift av gatelys kan oppnås ved at lys automatisk tilpasses behovet, og at driftsdata sendes direkte til kommunen. Dette gjelder både forbruk av energi, men også informasjon som kan redusere avvik og nedetid slik som varsel om defekt lys mm.

God styring av gatelys kan også gi gevinst mtp optimalisering av effekttopper som i noen områder kan være en utfordring i nettet. 

Teststrekning er montert ved høyskolen i Halden februar 2018.

Øyvind Stokseth
Leder Smart City
E-post
Telefon 932 44 087