Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

E-lås i kommunale boliger

E-lås i kommunale boliger

Innføring av elektronisk lås for brukere i omsorgsboliger, sammen med bruk av Smarttelefoner, frigjør arbeidstid knyttet til håndtering av fysiske nøkler.

Ved nødstilfelles og utløsning av trygghets-alarm vil smarttelefoner kunne benyttes ved tilkalling av personalet samt at legevakt, ambulanse og brann enklere kan få tilgang til bruker med en elektronisk nøkkel. E-lås minimerer tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering og minimere risikoen for nøkler på avveie.
 
Det er montert e-lås ved 10 leiligheter ved Søsterveien tilrettelagt bolig og på fellesinngang.