Mobilitetsprosjektet Smart City - elbilutlånsordning både for ansatte og innbyggere i Halden kommune

Mobilitetsprosjektet Smart City - elbilutlånsordning både for ansatte og innbyggere i Halden kommune

Halden kommune har inngått en avtale om å leie en rekke elbiler fem dager i uka mellom klokka 8 og 16. I helgene og på kvelden, når de fleste kommunalt ansatte har gått hjem fra jobb, er de samme bilene tilgjengelig for byens innbyggere.

Halden kommune ønsker å gjøre byen attraktiv for sine innbyggere og tiltrekke seg flere folk. Et av tiltakene for å oppnå dette vil være å legge til rette for klimavennlige tiltak som sikrer innbyggernes mobile behov, samtidig som vi begrenser antall biler til sentrum. Vinteren 2019 startet Halden kommune opp med en bildelingstjeneste mellom ansatte og innbyggere. Kommunen leide 20 elbiler som var plassert på ulike lokasjoner i sentrum for ansatte, men etter arbeidstid kunne disse bilene leies av innbyggere.

Bakgrunnen for prosjektet var at Halden kommune i 2017 hadde 2,3 millioner kroner i utgifter til kjøregodtgjørelse til ansatte, og det var forventet at en kommunal elbilpool vil redusere disse utgiftene betydelig.

Målsetting i prosjektet var å:

  • Redusere antall kjøregodtgjørelser til et minimum.
  • Redusere CO2-utslipp knyttet til biltransport.
  • Skape et mer attraktivt bysentrum med færre biler
  • Gi innbyggere med begrensede ressurser tilgang til elektrisk bil

Biler og sykler kan enkelt bookes gjennom app 

Elbilene har ulik rekkevidde og størrelse vi har også en elektrisk 7-seter og varebil tilgjengelig. Gjennom app-løsningen kan man enkelt velge type bil og ønsket rekkevidde. Nøkler er plassert i bilen, og bilen låses opp med kode på smarttelefonen. På denne måten skal biler alltid være tilgjengelig på en enkel og effektiv måte.

Når vi startet prosjektet, valgte vi å plassere bilene og elsyklene i sentrum av Halden i nærhet til der ansatte har sine arbeidsplasser. Men etter at vi har testet løsningen i ett år ønsket vi å videreutvikle løsningen. Vi har benyttet statistikk på bruk av bilene det siste året til å finne ut hvor stort behov vi har for biler, hvilke lokasjoner som bør ha økt kapasitet og om det er noen lokasjoner som har biler som blir lite benyttet.

På bakgrunn av dette har vi utvidet elbilparken med 10 nye elbiler. De fleste av disse nye bilene er plassert i boligområder ved skoler og institusjoner utenfor sentrum hvor vi nå har etablert nye ladestasjoner. Vi ønsker at bilene skal være lettere tilgjengelige for innbyggere og at det skal være mulig å leie en bil uten å reise til sentrum.

Vi har dessuten promotert løsningen for idrettslag, og vi har inngått et samarbeid med frivillighetssentralen som får låne en bil på noen søndager for å ta med enslige på tur. Tilbakemeldingene vi har fått på dette er svært positive

Løsningen har skapt stor interesse både lokalt og globalt. Det er et betydelig engasjement blant ansatte i kommunen og det er stor interesse blant innbyggere og organisasjoner i å benytte løsningen.

Via vår samarbeidspartner Smart Innovation Norway har vi laget en promoteringsvideo som viser løsningen:

Øyvind Stokseth
Leder Smart City
E-post
Telefon 932 44 087