Kommuneplattformen

Kommuneplattformen

​Utviklingen innenfor digitalisering skjer i stort tempo. Tilgang på data kan gi nye innsikter og tjenester til innbyggere og næringsliv.

Halden kommune jobber aktivt med å tilgjengeliggjøre data, systematisere og samordne sine datasystemer for å kunne utvikle nye tjenester og driftssystemer for Halden kommune. 

Digitalisering av kommunale tjenester vil også kunne redusere kostnadene rundt tjenesten.