Tour of Scandinavia

Søndag 14. august er sykkelrittet Tour of Scandinavia i Halden. Det gir flere stengte gater, så planlegg all kjøring i god tid.
Her finner du informasjon og kart over hvordan trafikken påvirkes under Tour of Scandinavia. 

Matsvinnreduksjon

Matsvinnreduksjon

En bærekraftig mathåndtering vil føre til mer effektiv ressursbruk, vil kunne spare tid og penger og redusere utslipp av klimagasser.

Hver kilo produsert mat tilsvarer i gjennomsnitt et utslipp på ca. 2,8 kg CO2, og her kan både den enkelte innbygger, store og små bedrifter og kommunen selv bidra for å redusere utslippene. 

Halden kommune har fått 1 million kr i tilskudd for gjennomføring av prosjektet «Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon» fra Klimasats, Miljødirektoratets støtteordning for klimatiltak i kommunene. Det er søkt om støtte til å implementere en digital løsning som skal bidra til bedre planlegging, oppfølging, logistikk og kvalitetssikring av matproduksjon i kommunen. 

Prosjektet skal støtte opp under Halden kommune sin målsetting om å bli Norges mest innovative kommune, og fokus på bærekraftig utvikling. Halden er sannsynligvis den første kommunen som tar i bruk en slik digital løsning for å få bedre forståelse av og redusere eget matsvinn. 

Fokuset er rettet mot sentralkjøkkenet og helse- og omsorgssektoren der matsvinnet er størst, men også skoler og barnehager er involvert. Det er en åpenbar overføringsverdi til andre kommuner med tilsvarende utfordringer i framtiden.

I forbindelse med prosjektet har Halden kommunen startet en dialog med teknologiselskapet TotalCtrl som leverer programvare som koples til eksisterende varebeholdningssystemer hos næringsaktører, storkjøkken og lignende. Produktdata hentes inn i en sky-basert analyseplattform, og resultatet gir aktøren innsikt gjennom varslinger, hyllebaserte heatmaps, visualiseringer mm. Programvaren vil hjelpe med å spare tid og kostnader og effektivisere matsvinnhåndteringen. Dette er positivt for hele verdikjeden, fra produsent til forbruker. 

Gjennom prosjektet ønsker Halden kommune å oppnå:

  • økt kunnskap og kompetanse knyttet til kommunal mathåndtering.
  • reduserte kostnader knyttet til innkjøp av og håndtering av mat.
  • informasjonsdeling om sunn, miljøvennlig og etisk ansvarlig mat.
  • 50-85 % redusert matsvinn i kommunen. 

Appen TotalCtrl Home

I forlengelsen av matsvinnprosjektet lanserte Halden kommune i juli 2020, som første kommune i landet, en app hvor innbyggerne kan bli bevisst på sitt eget matsvinn. Appen TotalCtrl Home er en digital kjøkkenassistent laget for å få full oversikt over matvarene i tørrskap, kjøleskap og fryser, forebygge matsvinn og få oppskrifter basert på hva som finnes i kjøkkenskapene.

Les mer om matsvinnprosjektet