Matsvinnreduksjon

Matsvinnreduksjon

En bærekraftig mathåndtering vil føre til mer effektiv ressursbruk, vil kunne spare tid og penger og redusere utslipp av klimagasser.

Hver kilo produsert mat tilsvarer i gjennomsnitt et utslipp på ca. 2,8 kg CO2, og her kan både den enkelte innbygger, store og små bedrifter og kommunen selv bidra for å redusere utslippene. 

Halden kommune har fått 1 million kr i tilskudd for gjennomføring av prosjektet «Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon» fra Klimasats, Miljødirektoratets støtteordning for klimatiltak i kommunene. Det er søkt om støtte til å implementere en digital løsning som skal bidra til bedre planlegging, oppfølging, logistikk og kvalitetssikring av matproduksjon i kommunen. 

Prosjektet skal støtte opp under Halden kommune sin målsetting om å bli Norges mest innovative kommune, og fokus på bærekraftig utvikling. Halden er sannsynligvis den første kommunen som tar i bruk en slik digital løsning for å få bedre forståelse av og redusere eget matsvinn. 

Fokuset er rettet mot sentralkjøkkenet og helse- og omsorgssektoren der matsvinnet er størst, men også skoler og barnehager er involvert. Det er en åpenbar overføringsverdi til andre kommuner med tilsvarende utfordringer i framtiden.
I forbindelse med prosjektet har Halden kommunen startet en dialog med teknologiselskapet TotalCtrl som leverer programvare som koples til eksisterende varebeholdningssystemer hos næringsaktører, storkjøkken og lignende. Produktdata hentes inn i en sky-basert analyseplattform, og resultatet gir aktøren innsikt gjennom varslinger, hyllebaserte heatmaps, visualiseringer mm. Programvaren vil hjelpe med å spare tid og kostnader og effektivisere matsvinnhåndteringen. Dette er positivt for hele verdikjeden, fra produsent til forbruker. 

Gjennom prosjektet ønsker Halden kommune å oppnå:

  • økt kunnskap og kompetanse knyttet til kommunal mathåndtering.
  • reduserte kostnader knyttet til innkjøp av og håndtering av mat.
  • informasjonsdeling om sunn, miljøvennlig og etisk ansvarlig mat.
  • 50-85 % redusert matsvinn i kommunen. 

Appen TotalCtrl Home

I forlengelsen av matsvinnprosjektet lanserte Halden kommune i juli 2020, som første kommune i landet, en app hvor innbyggerne kan bli bevisst på sitt eget matsvinn. Appen TotalCtrl Home er en digital kjøkkenassistent laget for å få full oversikt over matvarene i tørrskap, kjøleskap og fryser, forebygge matsvinn og få oppskrifter basert på hva som finnes i kjøkkenskapene.

Les mer om matsvinnprosjektet