Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Smart avfallshåndtering

Smart avfallshåndtering

Halden kommune har ulike typer smarte løsninger som skal bidra til bedre kontroll og færre unødige avfallstømminger.  Illustrasjon av smart avfallshåndtering - Klikk for stort bildeSmart avfallshåndtering 

Nivåmåling i større avfallsløsninger.

Nivåmåling i større avfallsløsninger startet som et studentprosjekt for at kommunen skulle få en bedre oversikt over når og hvor fulle containere var da de ble tømt. Dette har gjennom årene utviklet seg til at alle større avfallsløsninger, som containere på miljøstasjoner, felles nedgravde løsninger og glassigloer i dag har sensorer som måler avfallsnivået og registrerer når det skjer en tømming. 

Innføring av nivåmåling har gitt kommunen en unikt datagrunnlag for å ta avgjørelser relatert til tømme frekvenser og kapasitet på større avfallsløsninger. I 2019 fikk Halden kommune en ny renovatør, og de tømmer i dag utelukkende på data fra sensorer. Kommunen har gått fra frekvensbasert til behovsbasert tømming. Sammenlignet med 2018 hadde vi i 2019 en nedgang på 12% tømminger, dette til tross for at antall avfallsløsninger med nivåmåling økte.

 

RFID registering av husholdningsbeholdere

I forbindelse med utsettelse av nye rest og papiravfallsbeholdere i 2019 og 2020 har alle husholdningsbeholderne blitt merket med en RFID tag på undersiden av lokket. Dette ble gjort for at kommunen skal kunne registrere når beholderne blir tømt, og hvor mange som blir tømt på forskjellige ruter.

I oppstarts fasen skal dette kun brukes til å lese av når beholderne er tømt. På sikt vil man kunne integrere dataene fra lesingen til å lage analyser som kan være med på å effektivisere innsamlingen av husholdnings avfall.  Ved å benytte et slikt system for kommunen langt bedre kontroll på både antall husholdningsbeholdere og antall tømminger.

Per Asbjørn Olaussen
Fagarbeider
E-post
Mobil 402 00 085