Nå starter vaksineringen av gruppe 4

Uke 14 starter vaksineringen av personer fra 65-74 år og yngre personer med bestemte sykdommer/tilstander. Uansett alder kan du registrere deg i vaksinekøen nå:Her er alt du må vite om koronavaksine.

Smart parkering

Smart parkering

UTFORDRINGEN
Hvordan blir dagens parkeringsplasser utnyttet?

Bruksendring i bysentrum vil alltid bære med seg noen utfordringer. Fjerning av parkeringsplasser er et typisk punkt hvor det er mange meninger. Noen vil hevde at det er for få tilgjengelige plasser som det er, og at det vil skape problemer for tilreisende dersom antallet blir redusert ytterligere.

For kommunen som skal disponere arealet, er det derfor viktig å ha konkrete tall på hvordan dagens parkeringsplasser blir utnyttet.

Halden torg blir i dag brukt som et parkeringsområde med kapasitet til drøyt 90 biler. Dersom vi som kommune ønsker å omdisponere deler av dette arealet, trenger vi et solid tallgrunnlag på hvordan arealet benyttes.

 "Vårt utgangspunkt var å se om vi kan få en bedre utnyttelse av disse parkeringsarealene ved å bruke teknologi som administrer parkeringen i bysentrum bedre. Ønsket er å redusere antall plasser for å frigjøre til bebyggelse, parker og aktivitet.  For å kunne vurdere bruk, behov og komme med forslag til løsninger måtte vi ha informasjon."

- Espen Sørås, Spesialrådgiver, Avdeling for samfunnsutvikling, Halden kommune

LØSNING
Kameraer med overføring av bilder via Telenor sitt 4G-nett til analyseapp

For å dekke hele torget er det satt opp til sammen tre kameraer på to forskjellige plasseringer. Fra disse kameraene overføres bilder hvert 30. sekund via mobilnettet til analyseverktøyet, Parkinto. Det er ikke mulig å se personer eller biltype i løsningen, men det benyttes kunstig intelligens som tolker dataene som sendes slik at det registreres om en bil er parkert på en parkeringsplass.

Bilde av parkeringsløsning - Klikk for stort bildeParkering i sanntid  
 

Bildene som overføres fra kameraene og deretter bearbeides av analyseverktøyet, gir Halden kommune viktig bakgrunnsmaterialet for å ta de riktige beslutningene om hvordan parkeringsarealene skal utnyttes i årene fremover. 

 "Allerede etter få måneder har vi fått helt ny informasjon på parkeringsmønsteret, samtidig som noen synsinger har blitt bekreftet og andre motbevist. Vår tanke nå er å se på utvidelsesmuligheter for andre steder i sentrum. Dette gir oss muligheter i planleggingen."

- Espen Sørås

 "Halden kommune ønsker å være en innovativ kommune. Denne løsningen er et bidrag til at kommunen i større grad kan fatte beslutninger basert på fakta fremfor antagelser"

- Øyvind Stokseth, leder for innovasjon og smart city, Halden kommune

Bilde av parkeringsstatistikk som fremkommer i løsning - Klikk for stort bildeStatistikk over parkering 

Øyvind Stokseth
Leder Smart City
E-post
Telefon 932 44 087