Virtuell korttidsavdeling

Virtuell korttidsavdeling

I 2016 startet Halden kommune opp et prosjekt innenfor helse ved navn Virtuell korttidsavdeling. Løsningen tilbyr pasienter å blir "skrevet inn" i sitt eget hjem etter en sykehusinnleggelse.

Virtuell kortidsavdeling har fått stor nasjonal oppmerksomhet og i 2017 ble løsningen kåret til "årets smartbyløsning".

Forberedt på framtiden

Hvordan håndtere et økt pleiebehov i kommunesektoren uten å øke ressursene?
Dette er kanskje kommunenes hovedutfordring i tiden som kommer. I dag bruker Norges kommuner 100 milliarder i helse- og omsorgssektoren. I 2030 vil tallet være 170 milliarder dersom vi ikke foretar oss noe. Fra 2030 vil statsbudsjettet mangle 5 nye milliarder hvert eneste år i følge regjeringens perspektivmelding 2017.

Virtuell korttidsavdeling kom som en direkte konsekvens av Samhandlingsreformen og skulle gi utskrevne pasienter fra sykehuset et reelt tilbud om å komme hjem til egen bolig.

Trygghet avgjørende

Skrevet inn på Virtuell korttidsavdeling får pasienten behovsstyrt oppfølging og en mykere overgang fra sykehuset. Målet er minst like godt tilbud i eget hjem som ved innleggelse, og færre re-innleggelser.

– Vi ønsket å kunne tilby en innovativ løsning som gir økt fleksibilitet når det gjelder varighet sammenlignet med en ordinær korttidsplass i kommunen. Vi vet også at pasienter ønsker å være i eget hjem, og da er trygghet den avgjørende faktoren, sier Veronica Aam, kommunalsjef helse i Halden kommune. 

For mange vil virtuell korttidsavdeling være det beste alternativet. Behovet for smart og effektiv bruk av kommunens ressurser vil øke etter hvert som omsorgsbyrden for eldre øker. Antall personer i pensjonsalder per 100 personer i yrkesaktiv alder vil dobles fra 17 til 34 fram mot 2065.

– Vi håper at pasientene vil oppleve trygghet gjennom teknologiske løsninger i sitt eget hjem, sier Veronica Aam, kommunalsjef helse i Halden kommune.

Ved behov kan pasienten ta kontakt med responssenteret via videoløsning på nettbrett eller toveis digital trygghetsalarm, som også automatisk lokaliserer pasienten.

Responssenteret styrer den virtuelle korttidsavdelingen, og sender oppdrag til hjemmesykepleien og annet helsepersonell etter behov. Informasjonsflyten er digital fra A-Å, og helsepersonell har enkel tilgang til nødvendig status. eSmart Systems har utviklet dedikerte apper for å forenkle kommunikasjonen mellom helsepersonell og med pasienten.

Stort potensial

På sikt er tanken å få oversikt over pasientens helsetilstand gjennom ulik monitorering av puls, blodtrykk, blodsukker, respirasjon etc.

– Sensorikk utvikler seg i et voldsomt tempo, og i neste fase vil vi fokusere på utstyr som vil kunne hjelpe kronikere til å være i eget hjem.

Hvordan virker det?

Dersom vi kommer til at du kan bli en del av ordningen vil du få installert de digitale hjelpemidlene hjemme. Utstyret består av den digital trygghetsalarm med GPS og et nettbrett slik at du kan ha videosamtale med sykepleier når som helst på døgnet.

Alt virker på mobilteknologi så du trenger ikke ha internett i boligen din.

Symboler som viser hvordan Virtuell korttidsavdeling fungerer. - Klikk for stort bilde 

Gina Anette Brekke
Rådgiver
E-post