Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Badetemperaturer

Badetemperaturer

Se badetemperaturer i sanntid.

Her finner du informasjon om badeplasser i Halden.
Oversikt over badevannskvaliteten

NB. Bøyene med sensorer settes på lager vinterstid. De temperaturene du ser under er derfor ikke vanntemperaturer.