Bynært Friluftsliv

Bynært Friluftsliv

Halden kommune ønsker å tilrettelegge forholdene for et bynært friluftsliv, bedre folkehelse, og øke befolkningens fysiske aktivitet og bruk av det bynære friluftslivet. 

Frivillighetskoordinator er prosjektleder for prosjektet "Bynært Friluftsliv" i samarbeid med idrettskonsulent Christian Berg. Prosjektet er et samarbeid mellom Halden kommune, Høgskolen i Østfold, og flere andre aktører. Prosjektet skal ivareta det bynære friluftslivet, og tilrettelegge for økt bruk av dette. 

På nettsiden Destinasjon Halden finner du mange turforslag

Dagsturkart

Tor-Håkon Sundt Nordenhaug
Frivillighetskoordinator
E-post
Telefon 97 79 80 95
Mobil 97 79 80 95
Christian Berg
HR/ Veiledning/ Konsulent
E-post
Telefon 99 00 08 74