Støtte til organiserte fritidsaktiviteter

Støtte til organiserte fritidsaktiviteter

Barn og unge mellom 5 og 19 år med økonomiske utfordringer kan søke om støtte til organiserte fritidsaktiviteter.  

Halden kommune har fått midler fra barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (bufdir) til å ha fritidskasse som kan dekke utgifter til faste og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge fra familier med økonomiske utfordringer. 

Dette kan du søke om støtte til: 

På grunn av stor pågang kan det være en behandlingstid på opp til fire uker for søknader.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: fritidsaktiviteter@halden.kommune.no

Bruk dette skjemaet når du skal søke om støtte til fritidsaktiviteter

Kriterier

 • Det er klubben/foreningen som kan motta pengene. Hele eller deler av deltakeravgiften kan dekkes. Det gis ikke refusjon. 
 • Økonomisk støtte gjennom støtteordningen er behovsprøvd. Det betyr at ordningen ikke er for alle, men for de som trenger hjelp til å betale for aktiviteten til barna/ungdommen. Summen som dekkes er ikke fast, det avhenger av den enkeltes behov.
 • Økonomisk støtte gjennom denne ordningen er ikke en rett, men et tilbud for at alle barn kan delta i én organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrene sin inntekt og livssituasjon.
   Informasjon om den økonomiske støtten i henhold til fritidserklæringen. 
 • Ordningen gjelder i første omgang til og med 2024.

Om du mener at barnet ditt trenger støtte, eller at du selv trenger støtte til fritidsaktiviteter, ber vi om at du fyller ut søknadsskjema og sender en forespørsel til kommunen. Vi vil behandle forespørselen så raskt som mulig.

Godkjente lag/foreninger

For å få støtte, må et lag/forening som er godkjent av Halden kommune stå bak fritidstilbudet det søkes om støtte til. For å bli godkjent må laget/foreningen ha sendt inn et kartleggingsskjema til kommunen. De fleste lag og foreninger i Halden er godkjente. 

Oversikt over godkjente lag og foreninger (PDF, 434 kB)

Tilbud gjelder alle barn og unge i Halden som er i riktig aldersgruppe og oppfyller kriteriene.

Støtteordningen gjelder fra det kalenderåret du fyller 5 år, til og med kalenderåret du fyller 19 år. Målet med ordningen er at flere barn og unge skal få delta i faste og organiserte fritidsaktiviteter. 

Dette er reglene:

 • Det kan søkes for barn fra det året de fyller 5 år, til og med det året de fyller 19 år.
 • Det aktuelle laget/foreningen må ha et tilbud som er godkjent av kommunen.
 • Aktivitetslederen i den aktuelle klubben/foreningen må ha gyldig politiattest.
 • Barnet må ha mulighet til å prøve aktiviteten 2-3 ganger uten å inngå medlemskap.
 • Deltakeravgiften kan ikke øke i denne perioden.
 • Aktiviteten må være minimum 8 ganger i løpet av en periode på ca. et halvt år.

Er du i tvil om laget/foreningen der ditt barn er aktivt oppfyller kriteriene, bør du ta kontakt med laget/foreningen eller Halden kommune på e-post: fritidsaktiviteter@halden.kommune.no