Finansiering

Finansiering

Skal du etablere virksomhet, starte nytt, utvikle eller investere?

Lenkene under gir deg mye nyttig informasjon om hvor du kan finne informasjon om finansiering og veiledning:

  • Innovasjon Norge: Tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.
  • Østfold Follo Nyskapningsfond: ØFN kan bidra med kapital, kompetanse og nettverk og være en aktiv partner gjennom styrearbeid og rådgivning. Fondet investerer i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer, næringslivet og gründere i Follo og Østfold.
  • Blender akselerator: Hjelper deg å få kontakt med potensielle investorer.
  • Viken fylkeskommune: Fylkeskommunen har støtteordninger blant annet rettet mot etablering av bedriftsnettverk, internasjonal prosjekt og større arrangement.
  • SIVA: Siva investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering.
  • ENOVA: Gir støtte til å investere i bedre energi- og klimaløsninger.
  • Forskningsrådet: Gir støtte til forskning og innovasjon i næringslivet.
  • Skattefunn: Bedrifter kan gjennom SkatteFUNN få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. 
Jens-Petter Berget
E-post
Telefon 40 22 14 54
Gina Finsrud
Prosjektleder og rådgiver
E-post
Telefon 97 74 29 40