Overordnet ROS-analyse

Overordnet ROS-analyse

Halden kommune har gjennomført en grundig intern prosess for å utarbeide en helhetlig risikoanalyse for kommunen i henhold til krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse  (PDF, 2 MB)

OBS! Dokumentene er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese dem.