Mer om planstrategi

Mer om planstrategi

Halden kommunes planstrategi ble vedtatt i 2016. Strategien ble utarbeidet i samråd med en styringsgruppe oppnevnt av formannskapet.

Her finner du innkallinger, referater og andre dokumenter tilknyttet  styringsgruppens arbeid med å lage planstrategien.

OBS! Dokumentene er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de. 

Innkallinger

Innkalling til møte i Planstrategigruppa 1 april 2016 (PDF, 91 kB)

Det innkalles til møte i gruppa for planstrategi Mandag 14 mars (PDF, 92 kB)

Innkalling til møte i planstrategigruppa 7 mars 2016 (PDF, 92 kB)

Innkalling til møte i Planstrategigruppa 1 februar 2016 (PDF, 95 kB)

Innkalling til møte i planstrategigruppa 18 januar 2016 (PDF, 99 kB)

Referater

Referat fra møtet i Planstrategigruppa 14 mars 2016 (PDF, 98 kB)

Referat fra møtet i Planstrategigruppa 7. mars 2016 (PDF, 98 kB)

Referat fra møte 18 (PDF, 98 kB)

Referat fra møtet i Planstrategigruppa 1. februar 2016 (PDF, 97 kB)

Referat fra møte i planstartegigruppa 7 desember 2015 (PDF, 96 kB)

Utdelte dokumenter

Folkemøte med tematikk Halden 2040 (PDF, 94 kB)

Forholdet til planprogram for samfunnsdelen. sak (PDF, 114 kB)

Disposisjon planstrategi 2016 - 2019 (PDF, 622 kB)

Versjon 2, oversikt over helse- og helsetilstand i befolkningen 2015 (PDF, 3 MB)

Rådmannens evaluering av planstrategiarbeid og forslag til endringer 2012-2015 (PDF, 728 kB)

Regional analyse for Østfold 2015 (PDF, 9 MB)

Medvirkningsprosess i planstrategiarbeidet (PDF, 216 kB)

HØRINGSDOKUMENT Planprogram Samfunnsplan for Haldene 2016 - 2028 (PDF, 233 kB)

Forholdet til planprogram for samfunnsplanen (PDF, 90 kB)

Arealspørsmål notat (PDF, 326 kB)

Avklaring i formannskapet som omfatter arealplanspørsmål (PDF, 368 kB)

2012 - 2015

Protokoll - Halden kommune - Planstrategi 2012 - 2015 (PDF, 56 kB)

Formannskapets vedtak 27. september 2012. Kommunal Planstrategi 2012 - 2015 (PDF, 840 kB)