Kommunedelplan idrett og friluftsliv

Kommunedelplan idrett og friluftsliv

Arbeidet med å oppdatere kommunedelplanen som legger mange av rammene for idrett og fysisk aktivitet i Halden er i gang. Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2033 er en rullering av den gjeldende kommunedelplanen.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (idrettsplan) ble vedtatt i kommunestyret 11.mai 2023. 

Her kan du lese gjeldende kommunedelplan idrett og friluftsliv: 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2034 (PDF, 3 MB)

Anleggsoversikt Halden 2022 (PDF, 141 kB)

Prioritert handlingsplan ordinære anlegg 2023 - 2026 (PDF, 392 kB)