Kommunedelplan idrett og friluftsliv

Kommunedelplan idrett og friluftsliv

Arbeidet med å oppdatere kommunedelplanen som legger mange av rammene for idrett og fysisk aktivitet i Halden er i gang. Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2033 er en rullering av den gjeldende kommunedelplanen.

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv (idrettsplan) ble vedtatt av kommunestyret 22. juni 2016. Det pågår nå et arbeid med revidering av gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Vedtatt planprogram for kommunedelplanen finner du her:

Planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 472 kB)

Her kan du lese gjeldende kommunedelplan idrett og friluftsliv: 

Idrettsdelplan 2016-2019

Christian Berg
HR/ Veiledning/ Konsulent
E-post
Telefon 99 00 08 74