Kommunedelplan oppvekst

Kommunedelplan oppvekst

Formålet med kommunedelplan oppvekst er å se de helhetlige og lange linjene for oppvekstfeltet.  Den beskriver hvordan tjenester som arbeider med barn, unge og deres familier skal samarbeide og tilrettelegge for gode oppvekstvilkår. 

Kommunedelplan oppvekst er revidert og vedtatt av Halden kommunestyre 11.05.2023. 

Her kan du lese kommunedelplan oppvekst 2023-2032 (PDF, 16 MB)

Her kan du lese planen tilpasset universell utforming

Siri Larsen
E-post
Telefon 91 57 61 51