Kommunedelplan oppvekst

Kommunedelplan oppvekst

Formålet med kommunedelplan oppvekst er å se de helhetlige og lange linjene for oppvekstfeltet, og gjennom dette ta de rette strategiske valgene for Halden kommune for å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. 

Kommunedelplan oppvekst ble vedtatt av Halden kommunestyre 18. juni 2020. 

Kommunedelplan oppvekst 2020 - 2032 (PDF, 3 MB)

OBS! Planen er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese den. Vi arbeider for å gjøre alle våre dokumenter tilgjengelig for alle. Ny revidert utgave vil være universelt utformet og legges ut så fort den er vedtatt av kommunestyret.

Her kan du lese planen i en dokumentleser tilpasset universell utforming

Siri Anette Larsen
E-post