Sentrumsplan

Sentrumsplan

Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029 ble vedtatt av Halden kommunestyre 9. mars 2017. 

Formålet med sentrumsplan for Halden er å få på plass et sammenhengende plangrunnlag for Halden sentrum. Sentrumsplanen er en kommunedelplan under kommuneplanens arealdel. 

OBS! Dokumentene er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de.

Her kan du lese sentrumsplanen: 

Sentrumsplanen består av 5 hoveddokumenter og en rekke temakart. Dokumenter og kart slik de ble vedtatt finner du her.

Plandokumenter

Dokument 1 - Planbeskrivelse etter kommunestyrets vedtak 9 mars 2017 (PDF, 5 MB)

Dokument 2 - Verneverdige bygningsmiljøer Sentrumsplanen 2017 - 2029 etter kommunestyrets vedtak 9 mars  (PDF, 2 MB)

Dokument 3 - Bestemmelser oppdatert etter kommunestyrets vedtak 9 mars 2017 (PDF, 2 MB)

Dokument 4 - Konsekvensutredning Sentrumsplan 2017 - 2029 etter kommunestyrets vedtak 9 mars 2017 (PDF, 2 MB)

Dokument 5 - ROS analyse Sentrumsplan 2017 - 2029 etter kommunestyrets vedtak 9 mars (PDF, 2 MB)

Temakart

Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 93 24 32 41
Mobil 93 24 32 41