Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplanen skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet og sikre at trafikksikkerheten blir ivaretatt på en god måte i hele kommunen og i alle aktiviteter. 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av Halden kommunestyre 22. mars 2018. 

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Gun Kleve
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 93 24 32 33