Arealdel 2023-2050

Arealdel 2023-2050

Kommuneplanens arealdel er den fysiske delen av kommuneplanen for Halden og verktøyet for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

Halden kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel for Halden 2023-2050 i møte den 16.02.2023, sak PS 18/2023, jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 § 11-15 og § 11-16.

Her finner du den politiske sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med
konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. Dokumentene finner du som lenker under. Der ligger det også lenke til saksutredningen og vedtaksprotokoll fra kommunestyrets behandling.

I planarbeidet ble det utarbeidet mange underlagsdokumenter og vurderinger. Disse dokumentene finner du under menyen:

Både delutredninger og vedleggene til kommunestyrebehandlingen kan gi relevant informasjon om intensjoner og tolkning av planen.

  1. Digitalt plankart
  2. Plankart  (PDF, 8 MB)
  3. Planbestemmelser (PDF, 2 MB)
  4. Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)
  5. Konsekvensutredning (PDF, 14 MB)
  6. Leseveiledning til risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 365 kB)
  7. Saksprotokoll, kommunestyrets vedtak (PDF, 223 kB)
  8. Saksutredning, avsluttende behandling (PDF, 472 kB)
  9. Her finner du politisk sluttbehandling inkludert alle vedlegg
Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 93 24 32 41