Samfunnsdel 2018-2050

Samfunnsdel 2018-2050

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2050 ble vedtatt i Halden kommunestyre 1. november 2018.

OBS! Planen er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese den. Vi arbeider for å gjøre alle våre dokumenter tilgjengelig for alle og vil bytte ut dokumenter når det foreligger en ny universell utformet utgave. 

Her kan du lese planen i en dokumentleser tilpasset universell utforming

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2050 (PDF, 2 MB)

Høring

Forslag til kommuneplan for Halden, samfunnsdelen 2018 – 2050 er i formannskapets møte 7. juni 2018 vedtatt lagt ut på høring i tråd med Plan- og Bygningsloven § 11-14 i perioden 11. juni – 31. august. Planforslaget ligger utlagt på kommunens hjemmeside, Halden bibliotek og Servicesenteret (Halden rådhus, Storgata 8) Høringsinnspill sendes postmottak@halden.kommune.no, eller Halden kommune postboks 150, 1750 Halden.

Kontaktperson:

Spesialrådgiver Espen Sørås
e-post;  Espen.Soras@halden.kommune.no
Tlf: 93243241

Samfunnsdel 2010 - 2022

Visjon

Halden kommune skal målrettet arbeide for å styrke den positive utviklingen Haldensamfunnet er inne i, slik at Halden blir det beste sted å være for de som bor her, næringslivet, institusjoner og de som ønsker å flytte hit for å bosette seg eller etablere næringsaktivitet.

OBS! Dokumentene er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de.