Kunnskapsgrunnlag for planlegging

Kunnskapsgrunnlag for planlegging

Dokumentet «Vi i Halden» er et kunnskapsgrunnlag for all planlegging i Halden kommune. I tillegg skal annen relevant kunnskap hentes inn, avhengig av hva som planlegges. For noen saker er kunnskap om reisemønster og trafikkvaner nyttig, det kan du finne i mobilitetskartleggingen vår.

«Vi i Halden» er grunnlagsdokumentet for planlegging i Halden i perioden 2020-2024. Her finner du aktuell statistikk relatert til FNs 17 bærekraftmål. Dette kunnskapsgrunnlaget erstatter også dokumentet "Helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer på denne" fra 2019. Oversikt over helsetilstanden inngår i det nye dokumentet "Vi i Halden". 

OBS! Dokumentene er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de. Vi arbeider for å gjøre alle våre dokumenter tilgjengelig for alle, og de vil da bli skiftet ut etter hvert som de er ferdige.

Vi i Halden

Grunnlagsdokumentet som Halden kommune bruker i forbindelse med utarbeiding av nye planer, ble laget i 2020. Her kan du lese hele dokumentet: 

«Vi i Halden» (PDF, 5 MB)

Mobilitetskartlegging for Halden 2021 

Mobilitetskartleggingen gir en oversikt over hvor, hvordan og hvorfor vi reiser i Halden, og hvor det er størst potensial og behov for å endre reisemønster. Kunnskapen bør legges til grunn for planer og saker som berører ferdsel i kommunen. Kartleggingen ble gjort våren 2021. I løpet av høsten 2021 blir det utarbeidet forslag til tiltak og evaluering av planlagte tiltak.

Her kan du se mobilitetskartleggingen:

Mobilitetskartlegging for Halden (arcgis.com)