Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Mobilitetsprosjektet Smart City - elbilutlånsordning både for ansatte og innbyggere i Halden kommune

Mobilitetsprosjektet Smart City - elbilutlånsordning både for ansatte og innbyggere i Halden kommune

Halden kommune har inngått en avtale om leie en rekke elbiler alle hverdager mellom klokka 07.30 og 16.30. I helgene og på kvelden, når de fleste kommunalt ansatte har gått hjem fra jobb, er de samme bilene tilgjengelig for byens innbyggere.

Halden kommune ønsker å gjøre byen attraktiv for sine innbyggere og tiltrekke seg flere folk. Et av tiltakene for å oppnå dette vil være å legge til rette for klimavennlige tiltak som sikrer innbyggernes mobile behov, samtidig som vi begrenser antall biler til sentrum. Vinteren 2019 startet Halden kommune opp med en løsning hvor ansatte og innbyggere deler på bruk av elbiler. Bilene, som kommunen leier av selskapet Move About, ble i oppstarten plassert på ulike lokasjoner i sentrum.

Målsetting i prosjektet var å:

  • Betydelig å redusere antall kjøregodtgjørelser.
  • Redusere CO2-utslipp knyttet til biltransport.
  • Skape et mer attraktivt bysentrum med færre biler
  • Gi innbyggere med begrensede ressurser tilgang til elektrisk bil

Biler og sykler kan enkelt bookes gjennom app 

Når vi startet prosjektet, valgte vi å plassere bilene i sentrum av Halden i nærhet til der ansatte har sine arbeidsplasser. Men etter at vi hadde testet løsningen i ett år ønsket vi å videreutvikle løsningen. Vi benytter statistikk på bruk av bilene til å finne ut hvor stort behov vi har for biler, hvilke lokasjoner som bør ha økt kapasitet og om det er noen lokasjoner som har biler som blir lite benyttet.

På bakgrunn av dette har vi utvidet elbilparken og i 2022 er det 25 elbiler som benyttes til denne ordningen. De fleste av disse nye bilene er plassert i boligområder ved skoler og institusjoner utenfor sentrum hvor vi nå har etablert nye ladestasjoner. Vi ønsker at bilene skal være lettere tilgjengelige for innbyggere og at det skal være mulig å leie en bil uten å reise til sentrum.

Vi har dessuten promotert løsningen for idrettslag, og vi har inngått et samarbeid med frivillighetssentralen som får låne en bil på noen søndager for å ta med enslige på tur. Tilbakemeldingene vi har fått på dette er svært positive

Løsningen har skapt stor interesse både lokalt og globalt. Det er et betydelig engasjement blant ansatte i kommunen og det er stor interesse blant innbyggere og organisasjoner i å benytte løsningen.

Move About - leverandør av tjenesten

Det er selskapet Move About som leverer løsningen og er ansvarlig for utleie av bilene. De har en supporttjeneste som skal benyttes ved spørsmål eller utfordringer ved bruk av løsningen.

Omtale om løsningen

Via vår samarbeidspartner Smart Innovation Norway har vi laget en promoteringsvideo som viser løsningen:

Øyvind Stokseth
Leder Smart City
E-post
Telefon +47 93 24 40 87