Administrasjon undervisning og oppvekst

Administrasjon undervisning og oppvekst

Kommunalavdeling undervisning og oppvekst administrerer blant annet Halden kommunes seks barnehager, åtte barneskoler med SFO, tre ungdomsskoler, åpen barnehage, helsestasjon, barnevern og PPT.

Kontaktpersoner

Fagleder barnehage: Lill Stende, tlf: 905 01 447 e-post: lill.stende@halden.kommune.no
Fagleder skole: Mari Bjerke, tlf: 907 51 654 e-post: mari.bjerke@halden.kommune.no
Fagleder skole: Karin Fredh Eliassen, tlf:977 32 383 e-post:karin.fredh.eliassen@halden.kommune.no
Fagleder familiens hus: Thea Dahlqvist, tlf: 969 44 216 e-post: thea.dahlqvist@halden.kommune.no


Fra 1. januar 2021 ble kommunens rolle som barnehagemyndighet regulert i lovverket, dette for å sikre likebehandling og uavhengighet. Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager. Avdeling barnehagemyndighet er tillagt en annen avdeling og rapporterer til Kommunedirektør. 

Fagleder barnehagemyndighet: Wenche Tysse-Hostad, tlf: 97671911 e-post: wenche.merete.tysse-hostad@halden.kommune.no


Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgata 8, 1771 Halden
Telefon avdeling: 69 17 45 00
Epost: postmottak@halden.kommune.no​
 

Åpningstider

​Mandag - fredag kl. 07.30 - 15.30