Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Bjørklund barnehage

Bjørklund barnehage

Bjørklund er en kommunal 3-avdelings barnehage.

Søk barnehageplass

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, fastsatte forskrifter og retningslinjer, samt kommunale vedtak. Vi gir tilbud til barn fra 0-6 år, hvor en avdeling har en gruppe på 9 barn (0-3år), og to avdelinger har 18 barn (3-6år). Vi har en fin beliggenhet med skog og flotte turområder i umiddelbar nærhet.

Barnehagens profil er; ”Kvalitet i sentrum”.
Vi definerer kvalitet som noe som i stor grad handler om gode relasjoner, omsorg, barns medvirkning, anerkjennelse og kompetanse.
Besøk vår nettside

Åpningstider

​Mandag til fredag: 07.00 - 17.00

Avdelinger

Her finner du oss

  • Karrestadveien 63, 1781 Halden
  • Postboks 150, 1751 Halden
Nina Bjørnsgaard Haugen
Pedagogisk leder/ styrerassistent
E-post
Telefon 986 84 673
Mobil 986 84 673