Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Risum familiebarnehage

Risum familiebarnehage

Familiebarnehage hvor barna blir sett og hørt.

Søk barnehageplass

Adresse: Tunveien 3, 1769 HALDEN

Telefon: 958 40 501

Leder: Lise Danino

Åpningstider: 07.15 -  16.15

Type plass

  • 2 dager i uken
  • 3 dager i uken
  • 4 dager i uken
  • Halv plass
  • Hel plass