Åkerholmen barnehage

Åkerholmen barnehage

Åkerholmen barnehage er en privat foreldreeid barnehage.

Søk barnehageplass

Vi har tre avdelinger for barn i alderen 0-6 år, fordelt på en småbarnsavdeling og to 3-6 års avdelinger. Barnehagen ligger langs Asakveien i Halden og holder åpent 12 måneder i året. Vår visjon er at alle som tar del i Åkerholmen barnehage skal oppleve seg selv som unike og verdifulle i et fellesskap basert på trygghet, glede, omsorg og anerkjennelse.
Barnehagen tilbyr følgende heldagstilbud:
- 100%
Kun i de tilfeller barnehagen ikke får fylt opp sine 100% plasser, har daglig leder mandat til å tilby lavere prosentplasser.

Profil: Åkerholmen barnehage - gode opplevelser!

Besøk vår nettside

Adresse: Asakveien 32, 1785 HALDEN

Telefon: 69 19 18 90

Leder: Anne Nikolaisen

Åpningstider: 06:45 - 16:30

Type plass

  • Hel plass