Karrestad barnehage

Karrestad barnehage

Stedet hvor du finner – åpenhet, tillit, redelighet og respekt

Søke om barnehageplass

Karrestad barnehage er en 2 avdelings barnehage. Vi har en avdeling med 12 barn i alderen 0-3 år, og en avdeling med 24 barn i alderen 3-6 år. Vi har en sammensatt personalgruppe med mye og ulik kompetanse og erfaring. Alle ansatte er kurset i COS, Trygghetssirkelen, og bruker dette aktivt i arbeidet med barna, i samarbeid med kollegaer, instanser og foreldre.  

Vi har i vårt daglige arbeid fokus på gode relasjoner, å styrke lekekompetanse, vennskap, språk og å gi alle barna mulighet for å uttrykke seg om egen hverdag samt i lek og relasjon med venner.

Besøk vår nettside

Leder

Solveig Holter-Tollefsen
solveig.karine.holter-tollefsen@halden.kommune.no

Åpningstider

Mandag til fredag: 06.45 - 16.45

Her finner du oss

  • Vidarsvei 42, 1781 Halden
  • Postboks 150, 1751 Halden
  •  

Karrestad barnehage
Mobil 69 18 22 20