Tryggheim barnehage

Tryggheim barnehage

Tryggheim barnehage har en småbarnsavdeling med 14 barn og fire voksne og to avdelinger som begge har 18 barn og tre voksne. Vi har utvidet kristen formålsparagraf.

Søk barnehageplass

Profil: Barnas behov i sentrum.

Besøk vår nettside

Adresse: Asakveien 31, 1785 HALDEN

Telefon: 69 21 32 30

Leder: Unn-Jane Aasgård

Åpningstider: 07:00 - 16:30

Type plass

  • Hel plass