Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kart over barnehager

Kart over barnehager

Under finner du kart med adresser for både kommunale og private barnehager i Halden.