Hvordan jobber vi?

Hvordan jobber vi?

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. 

Barneverntjenesten:

  • skal snarest -  og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.
  • kan henlegge meldinger i de de tilfeller der lovens vilkår ikke er oppfylt eller der meldingen er åpenbart grunnløs.
  • skal til melder- sende en bekreftelse- innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

 

Aktuelle lenker: